NOVALIS / Főoldal
Ahrimán inkarnációja: hol és mikor? (Korcsog Balázs előadása) ----- A képre kattintva megtekinthető Nyomtatás E-mail
2020. november 25.

Image

Ahrimán inkarnációja: hol és mikor?
(Rudolf Steiner utalásai és a téma legújabb antropozófiai irodalma)

Korcsog Balázs előadása, 2020. október 30.

(A Novalis Facebook-oldalán: Novalis folyóirat - Ahrimán inkarnációja: hol és mikor? (Korcsog Balázs előadása) | Facebook vagy a képre kattintva megtekinthető)

 

Hol? – Rudolf Steiner válasza: „Nyugaton”, a „nyugati világban”
és
Mikor? – Steiner válasza: „Még mielőtt a Kr. u.-i 3. évezrednek akár csak egy kis része is eltelik.”

Jó, de pontosabban hol? És pontosan mikor?

Az előadásban arra keressük a választ, hogy Steiner egyéb kijelentései és a téma legújabb antropozófiai irodalma (elsősorban Hans Peter van Manen, Terry Boardman és Richard Ramsbotham írásai) alapján, a spirituális földrajz és bizonyos csillagászati jelek segítségével meg tudjuk-e pontosabban is határozni a napjainkban esedékes ahrimáni inkarnáció helyszínét és időpontját. És hogy milyen összefüggés van Ahrimán inkarnációja és Steiner saját következő megtestesülése között.

 

Ha szeretne még ilyen előadásokat hallani és cikkeket olvasni, támogassa a NOVALIS munkáját! Minden támogatást köszönettel fogadunk a folyóirat működtetéséhez, az előadásokhoz és írásokhoz szükséges kutatómunka finanszírozásához, és az elkészült művek közzétételéhez (könyvek, cikkek, fordítások, előadások) az alábbi számlaszámra:

10700378-28430702-51100005

(CIB Bank, szml. tul.: Korcsog Balázs / Novalis támogatás)

IBAN: HU84 10700378-28430702-51100005

BIC/SWIFT: CIBHHUHB 

Utolsó frissítés ( 2020. november 27. )
 
Rudolf Steiner Nemzetgazdasági kurzusa (könyvismertető) Nyomtatás E-mail
2020. november 14.

ImageEgy emberközpontú gazdaság alapjai...

Rudolf Steiner Nemzetgazdasági kurzusa (1922) - könyvismertető

Rudolf Steiner – még antropozófus körökben is – kevéssé ismert közgazdasági gondolkodóként. Sajátos világszemlélete és életfelfogása alapján a Nemzetgazdasági kurzus 1922-ben tartott előadás-sorozatában, az elméleti ökonómian túlmutatóan, felvázolta a gazdasági élet emberi tényezőit, és ezt helyezte közgazdaságtanának középpontjába. Ez különleges dolognak számított száz évvel ezelőtt, hiszen még napjainkban is az uralkodó gazdaságtanok mindegyike a természettudományokban megszokott módszerekkel igyekszik megragadni a gazdasági folyamatokat és törvényszerűségeiket, oly módon, mintha azok objektívan létező dolgok lennének, noha kétségünk sem lehet a felől, hogy a gazdasági folyamatok az emberek által és között, vagyis a szociális életben jönnek létre, annak szerves részét képezve. Az emberek világképe, szemlélete, céljai alapvetően meghatározzák, milyen gazdasági élet és környezet alakul ki körülöttük, amelyben ők tevékenyen is részt vesznek.

Utolsó frissítés ( 2020. november 14. )
Tovább...
 
Terry Boardman: Ahrimán inkarnációja - mikor és hol? (1. rész) Nyomtatás E-mail
2020. november 07.

ImageTerry Boardman

Ahrimán inkarnációja: mikor és hol?

(1. rész)

 

Rudolf Steiner 1919 végén tartott nyolc előadásában tett utalásokat Ahrimán inkarnációjára. Mielőtt ezekkel foglalkoznék, bevezetésképpen röviden szeretnék kitérni néhány korábbi kijelentésére.

1918. július 16-án, azon a napon, amikor a bolsevikok kivégezték a cári családot Oroszországban, aznap beszélt Rudolf Steiner (GA 181) „az ahrimáni szellem egy megtestesüléséről” Enrico Dandalo velencei dózséban (hercegben), aki sokat tett azért, hogy eltérítse a negyedik keresztes háború menetét 1204-ben, azét a keresztes háborúét, amely Konstantinápoly kifosztásához vezetett. Ez körülbelül 700 évvel, vagyis nagyjából egy kultúrkorszak egyharmadával korábban történt. Mindig érdekes meghallgatni, miket mond Rudolf Steiner Velencéről. Ez a szigetszerű kereskedőállam rendkívül fontos szerepet játszott Európa és a nyugati világ történetében. De ennek részleteibe most nem tudok belemenni.

Röviden ennyit Steinernek arról az utalásáról, amely, ezt fontos megjegyeznünk, nem magának Ahrimánnak, hanem egy ahrimáni szellemnek az inkarnációjára vonatkozik, jelen esetben Dandalóban, a velencei dózse személyében. Velence volt az a város, amely később Anglia és az USA kereskedelmi és imperialista törekvéseinek mintapéldája lett.

Utolsó frissítés ( 2020. november 13. )
Tovább...
 
Korona, nátha, hazugság (A koronavírus ezoterikus háttere) (9/11) Nyomtatás E-mail
2020. november 01.

ImageKorona, nátha, hazugság…

  

A koronavírus

ezoterikus háttere

 

 

Korcsog Balázs előadása

  

9/11-hez kapcsolódva közzétettük az előadást: https://youtu.be/0d8plVroliE
A képre kattintva is megtekinthető.
 

 

„Most megtapasztalhattuk, hogy hívják a Gonosz ábrázatát: Hazugságnak!”

(Dr. med. Olaf Koob)

 

„A koronavírus nem betegség, hanem háború: háború az emberek ellen.” (Dr. med. Daphné von Boch) – Háború az Ember ellen. (K. B.)  

„Az antropozófia képviselőinek úgyszólván kötelességük állást foglalni ebben a kérdésben. Ha elhallgatják a véleményüket, vagy saját maguk cenzúrázzák önmagukat, mert nem akarnak rossz fényben feltűnni és különféle vádak céltáblájává válni a kritikus véleményük miatt [pl. hogy összeesküvés-elméleteket terjesztenek], akkor nem kevesebbet veszítenek el, mint saját létjogosultságukat, belső identitásukat, hitelességüket, »történelmi lelkiismeretüket«.” (Részlet Peter Selg egyik új könyvének előszavából: A Föld misztériuma. Írások a Korona idején (2020). Ford.: K. B.)

Utolsó frissítés ( 2020. november 21. )
Tovább...
 
Szellemtudományos folyóirat-publikációk (2003-2020) Nyomtatás E-mail
2020. október 14.

ImageKorcsog Balázs

Szellemtudományos folyóirat-publikációk

(a Novalis.hu-n kívül, nyomtatásban megjelent)

 

Új Impulzus: a Magyar Antropozófiai Társaság (MAT) folyóirata 2010-ig

Antropozófia: a MAT folyóirata 2010-től 2020-ig

Novalis: saját kiadású, nyomtatásban is megjelent antropozófiai folyóirat (2007–2012)

  

Tizenkét szent éj – Karácsonytól Vízkeresztig (A karácsonyi ünnepek elnevezései)

Új Impulzus, 2003. Karácsony, 17–20. o.; Novalis, 2007. Karácsony, 50–57. o.

Utolsó frissítés ( 2020. október 14. )
Tovább...
 
Szent Mihály napjára megjelent az Európai Közép őszi száma Nyomtatás E-mail
2020. szeptember 29.
ImageSzent Mihály napjára megjelent

az Európai Közép 2020. őszi száma

(A michaeli szellemtudomány jegyében: kortörténeti jelenségek, korszerű népismeret, a Covid és a kozmosz, gyakorlati életterületek)

 

A tartalomból:

Ertsey Attila írásai (A lopakodó bolsevizmus, Mozaikok és perspektívák)

Terry Boardman egyik új cikke (A Covid-19 és a kozmosz: „ami a Földön betegségként jelenik meg, azt az Égből küldik le számunkra”)

Korcsog Balázs: A Magyar géniusz (A magyar népszellem, nyelvszellem és gondolkodásszellem nyomában) 1. rész

Boros Mária, G. Ekler Ágnes, Makovecz Anna, Kiss Linda írásai (Waldorf-pedagógia, Bothmer-gimnasztika, hármas tagozódás, kosárközösségek)

Melléklet: Kálmán István: A jövőképről

Utolsó frissítés ( 2020. szeptember 29. )
 
Madách és a "magyar szellem". Az 1909-es "budapesti beszámoló" Nyomtatás E-mail
2020. augusztus 19.

ImageMadách és a

„magyar szellem”

 

Rudolf Steiner 1909-es

„budapesti beszámolója”

 

A reinkarnáció eszméjének 19. századi felbukkanása kapcsán itt csak röviden tudunk utalni arra, hogy Göllner Mária memoárjaiban a Petőfiről szóló rész – és egy Bolyai Jánosra való rövid utalás – után következik az emlékiratok egyik leghosszabb fejezete Madách Imre „emberiségkölteményéről”, Az ember tragédiájáról. A drámát az 1909-es budapesti teozófus kongresszus résztvevői – Rudolf Steinerék és Annie Besant hívei – is megtekintették a Nemzeti Színház előadásában (a mai Blaha Lujza tér helyén állott egykori Népszínház épületében). Rudolf Steiner részletesen foglalkozott Madách alakjával és Az ember tragédiájával az 1909-es „budapesti beszámolójában”, egy 1909. júniusi berlini Zweig-előadáson, a budapesti rózsakeresztes ciklus és a kasseli János-evangélium közti napokban.[1] Göllner Mária memoárjaiban Madáchot is a rózsakeresztes impulzusokkal hozza összefüggésbe („a költő szülőhelyén élő magyar szájhagyományban Madách alakja úgy szerepel, mint egy kései rózsakeresztesé”), s külön kiemelte, hogy „Madách drámája a világirodalom első olyan műve, amely teljesen a reinkarnáció eszméjére épül”.[2]

Utolsó frissítés ( 2020. augusztus 28. )
Tovább...
 
Prokofjev posztumusz könyve (A hat éve elhunyt Szergej Olegovics tiszteletére) Nyomtatás E-mail
2020. július 26.

ImageSzergej O. Prokofjev

Rudolf Steiner és az

ezoterikus kereszténység mesterei

 

Az ezoterikus kereszténység hét mestere kezdettől fogva kapcsolatban van az emberiséggel, és a jövőben is mindvégig kísérni fogja annak fejlődését. Ez a hét mester: Mánész, Zarathusztra (Jézus mester), Szkíthiánosz, Gótama Buddha, Maitréja bódhiszattva, Novalis és Christian Rosenkreutz. Szergej Prokofjev arra a kérdésre keresi a választ fejtegetéseiben, milyen megkülönböztetett helyet foglal el Rudolf Steiner ebben a héttagú kozmoszban. Eközben Steiner individualitásának karmikus biográfiájáról és beavatási útjáról is beszél.

 

Szergej Prokofjev már a legelső könyvében (Rudolf Steiner és az új misztériumok alapvetése) feltette a kérdést Steiner misztériumnevére vonatkozóan, de akkor még nyitva hagyta ezt a problémát. A szerző ebben a könyvében – sok más téma mellett – ismét nekirugaszkodott ennek a kérdésnek, s ezúttal választ is ad rá.

 

Fordítójának, Ursula Preussnak a halála, valamint számos más könyvének munkálatai miatt Prokofjevnek többször is félre kellett tennie ezt a témát, amelyen tulajdonképpen kezdettől fogva, antropozófiai tevékenysége legelejétől dolgozott. A szerző halála, s úgy tizenhárom évvel az eredetileg tervezett megjelentetés időpontja után, most végre napvilágot láthat Prokofjevnek ez a régóta várt, nagy jelentőségű műve, amely alapvető kérdéseket és félreértéseket segít tisztázni az ezoterikus kereszténység mestereinek kilétével és a bódhiszattva-kérdéssel kapcsolatban.

 

Sergej O. Prokofieff: Rudolf Steiner und die Meister des esoterischen Christentums. Verlag am Goetheanum, 2018.

(K. B.)

Utolsó frissítés ( 2020. július 29. )
Tovább...
 
Dr. Olaf Koob német antropozófus orvos cikke a "koronavírusról" Nyomtatás E-mail
2020. július 10.

ImageJárvány vagy eltervezett akció?

 

„A jövőben csak egy választási lehetősége lesz az úgynevezett civilizált világnak: egyfelől a bolsevizmus, másfelől a hármas tagozódás. És aki nem látja be, hogy a jövőben csupán e két dolog közül választhatunk, az semmit sem ért az események menetéből.”

(Rudolf Steiner, GA 199, 1920. aug. 7-i előadás)

 


Azok, akik foglalkoztak antropozófiával vagy Goethe Faustjával, lelkileg jól előkészültek a jelenlegi eseményekre. Antropozófiai tanulmányaink hosszú évei alatt mindig arról olvastunk, írtunk és beszéltünk, hogy a modern, „fausti” ember csak akkor jut tovább a tudati lélek fejlődésében, ha szembesül a Gonosszal, és azon is fáradozik, hogy átlássa a Gonosz működését, s így váljon érettebbé. Korunk szociális és szellemi betegségét eddig csak egyes jelenségekben érzékelhettük. Most azonban olyan erővel mutatkozott meg ez a betegség, ami eddig teljesen elképzelhetetlen volt számunkra. Most szervezetünk legkisebb sejtjeiig menően megtapasztalhattuk, hogyan hívják a Gonosz ábrázatát: Hazugságnak! Ez a hazugságvírus többé-kevésbé minden nemzetet érintett, s rövid idő alatt a feje tetejére állította mindennapi életünk ritmusát és szokásait.

Utolsó frissítés ( 2020. július 11. )
Tovább...
 
A szellemi kutatás alaptörvénye (Steiner budapesti figyelmeztetése) Nyomtatás E-mail
2020. június 29.

ImageA szellemi kutatás alaptörvénye

Rudolf Steiner 1909-es

budapesti figyelmeztetése

 

Minden tudományos kutatásnak, így a Rudolf Steiner által hozott modern szellemtudománynak is az egyik alaptörvénye, hogy jogosulatlan minden olyan kutatás, amelyik nem veszi figyelembe a már elért eredményeket. Egy képi hasonlattal élve: olyan ez, mintha úgy akarnánk meghódítani egy hegycsúcsot, hogy közben nem törődnénk vele: volt már, aki feljutott erre a csúcsra…

 Ennek a törvénynek van egy exoterikus és egy ezoterikus oldala. Exoterikus értelemben a külső tudományos vizsgálódás is mindig úgy kezdődik, hogy a kutató mindent megkeres és elolvas, amit az adott témában addig írtak. (És ez csupán a kiindulópontja a kutatásnak.) De ennek a törvénynek van egy ezoterikus oldala is, amelyre Rudolf Steiner világított rá, méghozzá az egyik budapesti előadásában, az 1909-ben itt megrendezett teozófus kongresszust követő napokban:

Utolsó frissítés ( 2020. július 20. )
Tovább...
 
Ahrimán egyik Musk-ja Nyomtatás E-mail
2020. május 10.

ImageAhrimán egyik Musk-ja

 

Elon Musk, a Tesla és az 5G-műholdakat felbocsátó SpaceX tulajdonosa, a Neuralink technológia (az emberi agyba ültetett számítógép) úttörője újszülött gyermekének az „X Æ A-12” nevet adta párjával, mintha egy robot vagy cyborg lenne a Csillagok háborújából. A névadásról ő maga számolt be. A név okkult elemeket is tartalmaz: az A-12 az Archangel-12-re (magyarul Arkangyal 12), a CIA felderítő repülőjére utal, amit később továbbfejlesztettek SR-71 Blackbird (Fekete madár) néven. Elon Musk – Ahrimánnak ez a „maszkja” – tehát az „Arkangyal 12” névre keresztelte újszülött gyermekét. Vajon miért? Mire utal ezzel? – Ez ugyanis egy szellemi lénynek a neve…

A készülődő Világdiktatúra egyik fő építőeleme, hogy a tényleges hatalom egyre inkább olyan magánemberek kezébe kerül a világban, akiket erre a tevékenységre senki sem hatalmazott fel (pontosabban: NEM EMBER hatalmazta fel őket): AHRIMÁN földi inkarnációjának legfőbb előkészítői ők, a hazugság és halál fejedelmének földi útját egyengetik, az ő egész Földet behálózó digitális diktatúráját építik.

Utolsó frissítés ( 2020. június 28. )
Tovább...
 
A Magyar géniusz (1. rész) Nyomtatás E-mail
2020. május 04.

A magyar népszellem, nyelvszellem és gondolkodásszellem nyomában

 

Az első rész az Európai Közép honlapján olvasható: A Magyar géniusz 1. rész

A történelmi Magyarország végét jelentő trianoni békediktátum centenáriumához kapcsolódva közreadjuk Korcsog Balázs „A magyar géniusz” címmel 2019. január 18-án, a Trinitumban elhangzott előadásának átdolgozott és bővített szövegét. Az itt olvasható rész az előadás első fele, egyben a szerző készülő új könyvének nyitófejezete.

Az 1. rész tartalma:

– Mérvadó-e Rudolf Steiner a magyarság kérdéseiben?
– Hármasság a népek szellemi vezetésében (Népszellem, nyelvszellem, gondolkodásszellem)
– A magyar személyiség- vagy gondolkodásszellem (Deák mint a magyar alkat és észjárás megtestesítője)
Deák – Petőfi – Széchenyi: a Magyarság megtestesítői (Adalékok Budapest spirituális helytörténetéhez)

Utolsó frissítés ( 2020. június 18. )
Tovább...
 
Deák - Petőfi - Széchenyi: a Magyarság megtestesítői Nyomtatás E-mail
2020. április 24.

Image A Deák- és a Petőfi-szobor

Adalékok Budapest spirituális helytörténetéhez 2.

 

Deák alkatáról és habitusáról id. Horánszky Nándor is részletesen ír a Deák Ferenc lelkialkata és befolyása politikai pályájára című könyvében.[1] A mű végén a szerző idézi Kossuth – a nagy politikai ellenfél – szavait Deákról: „»Büszkék lehetünk, hogy fajunknak jutott e manifesztáció dicsősége…!« Mert Deák egyénisége jellegzetesen magyar. Benne testesül meg a magyarság higgadt bölcsessége, realitásérzéke, szemlélődő hajlama, konzervativizmusa és csendes, de makacs, szívós ellenállóereje, mely a múltban is annyiszor bizonyult megmentőnknek, valahányszor a történelem viharai végveszéllyel fenyegették népünket. Deákban a magyarságnak minden erénye visszatükröződik, hibáiból úgyszólván semmi.” S végül Mikszáth szavait idézi a „haza bölcséről”: „Aki közelről figyelte őt, megismerte az egész magyar fajt” – ma ezt inkább úgy mondanánk, hogy a magyar alkatot, a magyar habitust – „a zászlós uraktól le az enyingi bíróig…”[2] A lélektani és -karakterológiai könyv szerzője tehát hasonló végkövetkeztetésre jut, mint amire Rudolf Steiner is jutott 1889-ben, a pesti Deák-szobor előtt állva: Deák alakjában mintegy összesűrűsödve jelennek meg a magyarság jellegzetes sajátosságai – ő a magyar alkat megtestesítője, a sajátos magyar észjárás reprezentánsa.

Utolsó frissítés ( 2020. november 21. )
Tovább...
 
Raffaello halálának 500. évfordulója Nyomtatás E-mail
2020. április 06.
Image
Utolsó frissítés ( 2020. április 06. )
Tovább...
 
Nemi identitás és karma (Novalis online előadások 2.) Nyomtatás E-mail
2020. március 31.

ImageNemi identitás és karma

A férfi-nő kérdés múltja, jelene, jövője

https://webuni.hu/kepzes/nemi-identitas-es-karma 

Az előadás átfogó képet ad a nemi identitás kérdéséről a modern szellemtudomány nézőpontjából, és Rudolf Steiner kutatásai alapján segít megvilágítani és helyre tenni korunk nemi identitásválságát...

Novalis online előadások (1.): Krisztus, Michael és a német népszellem

Novalis online előadások (2.): Nemi identitás és karma

Utolsó frissítés ( 2020. április 06. )
Tovább...
 
Hölderlin - Hegel - Beethoven születésének 250. évfordulója Nyomtatás E-mail
2020. március 20.

ImageHölderlin – Hegel –Beethoven

születésének 250. évfordulója

 

„Hölderlin ist ihnen unbekannt?

Tavaly volt Leonardo, idén Raffaello halálának 500. évfordulója. A két reneszánsz géniusz mellett (a harmadik természetesen Michelangelo) idén egy másik kiemelkedő szellemi csomópont, a német idealizmus és klasszika időszakának nagyjaira is emlékezhetünk: idén március 20-án van Hölderlin, augusztus 27-én Hegel, december 17-én pedig Beethoven születésének 250. évfordulója.

Hölderlin, Hegel, Beethoven. – Minden idők egyik legnagyobb költője, minden idők egyik legnagyobb filozófusa, minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője.

Hármójuk – és szellemi-karmikus környezetük (Fichte, Lessing, Herder, Schelling, Goethe, Schiller, Novalis) – munkássága egyben az egész európai kultúra egyik csúcspontja, és talán csak a klasszikus görögséghez és a már említett érett reneszánszhoz fogható aranykora.

Tudjuk-e még egyáltalán, hogy ki ők? Olvasunk-e még Hölderlin-himnuszokat? Hallgatunk-e Beethoven-kvartetteket? „Hölderlin ist ihnen unbekannt?” – kérdezhetjük Örkény egypercesének szavaival[1] (Nem ismeri Hölderlint..., Hölderlin költészetét?). Ha nem, akkor ez az európai kultúra végét, s egyben Európa végét jelenti. Hiszen a kettő egy és ugyanaz. Erről szól ez az évforduló.

„Így ők hárman, Schelling, Hegel és Hölderlin, akik tübingeni évfolyamtársakként egy közös szobában laktak (!), életükben és alkotásaikban is elszakadtak ugyan egymástól, ám ez az elszakadás nem egyszerűen szétszóródást jelentett. A maga saját törvényei szerint mindegyikük a német szellem egy sajátos formáját hozta létre, olyan formát, amelynek történelmi erővé való átalakulása még nem történt meg. Ez az átalakulás csak akkor lehetséges, ha előbb ismét megtanuljuk tisztelni és csodálni a teremtő alkotást.”[2]

K. B.


[1] Örkény István: „In memoriam dr. K. H. G.” In: Egyperces novellák.

[2] Martin Heidegger: Schelling értekezése az emberi szabadság lényegéről (1809). Bevezető fejtegetések.

Utolsó frissítés ( 2020. augusztus 28. )
Tovább...
 
A koronavírus mint megismerési kérdés (A világkormány főpróbája) Nyomtatás E-mail
2020. március 12.

ImageA koronavírus mint megismerési kérdés

 

A KORONAVÍRUS mint megismerési kérdés: a megkülönböztető-képesség próbaköve

A KORONAVÍRUS mint politikai kérdés: a VILÁGKORMÁNY „FŐPRÓBÁJA”

 

A Novalison eddig is sok fontos történésről próbáltunk hírt adni a modern szellemtudomány nézőpontjából, a Rudolf Steiner által is kezdeményezett független, szellemtudományos hírügynökség gondolata jegyében. Volt szó a MIGRÁCIÓS válságról, a modern KÍNA kérdéséről, az 5G telepítésének veszélyeiről, a NÉMETORSZÁGI fejleményekről, a NEMI IDENTITÁS válságáról és legutóbb a KLÍMAVÁLTOZÁS és a környezetvédelem kérdéseiről, szellemtudományos szempontból. Ám eddig egyetlen szó sem esett a KORONAVÍRUSRÓL – szándékosan.

Megítélésem szerint a koronavírus is – az előbbiekhez hasonlóan – elsősorban MEGISMERÉSI kérdés, sőt: ez is a megkülönböztető-képesség egyik próbaköve lehet napjainkban. Csak a GONDOLKODÁS az, ami segíthet eligazodni ebben a kérdésben. Például olyan kérdések józan átgondolása, hogy hány ember betegedett és halt meg eddig a koronavírusban, és hány ember hal meg más fertőzésekben (pl. a „rendes” influenzában) minden évben. Mi az oka, hogy vezető hírként mondják be, hogy megvan a 16.(!) fertőzött beteg Magyarországon, holott minden évben TÖBB EZER ember hal meg a „szokásos” influenza következtében! A koronavírussal kapcsolatos híradások felülreprezentáltsága a mainstream mediában mindenesetre elgondolkodtató.

Utolsó frissítés ( 2020. április 06. )
Tovább...
 
Klímaváltozás? A klíma maga a változás! (Szellemtudományos szempontok a klímakérdéshez) Nyomtatás E-mail
2020. február 06.

 

ImageKlímaváltozás? - A klíma maga a változás!
 

Szellemtudományos szempontok a klímakérdéshez

 

Korcsog Balázs előadása

 

Időpont: 2020. február 28. péntek 18.30

Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

 

Az emberi tevékenység okozza-e a klímaváltozást? Valóban globális felmelegedés történik? Mit mond erről Rudolf Steiner és a modern szellemtudomány? Miért nem foglalkoznak a „környezetvédők” a környezetre és élővilágra is káros 5G titokban történő telepítésével? A február 28-i előadáson ezekre a kérdésekre keressük a választ, és megpróbáljuk az egész klímakérdést szellemi és világpolitikai kontextusba helyezni.

Utolsó frissítés ( 2020. február 13. )
 
Kína és a Nyugat - a szellemtudomány fényében Nyomtatás E-mail
2019. november 26.

ImageA Sárga császártól az Alibabáig

 

Kína és a Nyugat –

a szellemtudomány fényében

Luciferi múlt és ahrimáni jelen

 

 

Korcsog Balázs előadása

 

2019. december 13. péntek 18.30

Trinitum, Hattyúház

(1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

Rudolf Steiner kizárólag száz évvel ezelőtt, 1919 őszén és telén beszélt két érzékfeletti lény, Lucifer és Ahrimán földi inkarnációjáról: Lucifer egykori megtestesüléséről az ősi kínai kultúrában, és Ahrimán napjainkban várható inkarnációjáról a nyugati világban. S az éppen mostanában világhatalommá váló Kína és az angol nyelvű Észak-Amerika versengése – előbbi a luciferi, utóbbi az ahrimáni inkarnáció feltételezhető helyszíne – korunk egyik legfontosabb, szimptomatikus fejleménye.

 

„Amikor bepillantunk a kínai kultúrába, amely nemsokára olyan jelentőségre tesz szert a világban, amiről az emberek ma nem is álmodhatnak (…) Nem szabad alábecsülnünk azt sem, amikor majd elárasztja a nyugati világot a bilincseit lerázó kínai elem…” (Rudolf Steiner, 1912)

Utolsó frissítés ( 2019. december 03. )
Tovább...
 
Ki a közép-európai népszellem? (Az európai arkangyalok működése) Nyomtatás E-mail
2019. november 19.

ImageMegjelent!

KI A KÖZÉP-EURÓPAI NÉPSZELLEM?

Az európai arkangyalok működése

 

Könyvbemutató előadás:

november 22. péntek 18.30

Trinitum (Hattyúház)

 

„A szellemtudomány tanításaiból – és a történelemből is – tudjuk, hogy a népek nem mindig voltak, és nem is mindig lesznek. De amíg be nem töltik feladatukat az emberiség fejlődésében, addig megvan a létjogosultságuk, s ahogy azt a német nép példáján láthattuk, ez még évezredes távlatokra tehető (és a németnél vannak fiatalabb népek is Európában).”

 

Nov. 20-tól kapható a Rudolf Steiner Házban és a MAT online könyváruházában (http://antropozofia.hu/konyvaruhaz/)

Utolsó frissítés ( 2019. november 19. )
 
A klímavallás abszurditása (Gerald Brei új cikkének összefoglalója) Nyomtatás E-mail
2019. november 03.
ImageA klímavallás abszurditása

 

Rövid összefoglaló Gerald Brei írásáról (1–2. rész)

 

(I)

A mainstream média egyik fő témája az utóbbi időben a klímaváltozás, melyet állítólag az ember idéz elő, s amelynek megoldása a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és korlátozása lenne. Aki ezt kétségbe vonja, azt „klímatagadónak” tartják, sőt: eretneknek. Nem túlzás, ha ilyen értelemben egyfajta „klímavallásról” beszélünk. A kétkedő hangokat elhallgatják, és az ember által okozott klímaváltozást cáfoló tudósok nem jutnak szóhoz a tömegmédiában. Pedig tüzetesebb vizsgálódás során bebizonyosodik, hogy itt egy tarthatatlan és teljesen valóságidegen teóriáról van szó: egy gigantikus „klímacsalásról” (klímahazugságról), amelynek abszurditásán aligha lehet túltenni. Goethe egy maximája ezt így fogalmazza meg: „Ha be akarod csapni az embereket, akkor a legképtelenebb dolgokat kell velük elhitetned.”

A cikk rövid konklúziója: a klímaváltozás természetes folyamat, nincs köze az emberi tevékenység okozta szén-dioxid-kibocsátáshoz. Valódi környezetvédelemre ugyanakkor szükség van, két példa erre: az óceánoknak tényleg nem szabadna műanyagtemetővé válniuk, és az új mobilsugárzás, az 5G káros hatásait sem szabad elhallgatni az emberek elől.

Utolsó frissítés ( 2020. április 06. )
Tovább...
 
Ki a közép-európai népszellem? (Az európai arkangyalok működése) Nyomtatás E-mail
2019. október 23.

ImageKi a közép-európai népszellem?

 

Az európai arkangyalok működése

 

 

Korcsog Balázs

könyvbemutató előadása

 

2019. november 22. péntek 18.30

Trinitum, Hattyúház

(1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

„Európa jövőjét egyesek az Amerikai Egyesült Államok mintájára létrehozott Európai Egyesült Államokban látják. Ám minden olyan kísérlet, amely egy »amerikai modellt« kíván megvalósítani az európai kontinensen, egyet jelent Európa valódi küldetésének feladásával.” (Szergej O. Prokofjev)

„Gerald Brei cikkében »a német nép ellen több mint száz éve folytatott háborúról« beszél, és a mostani migrációs válságot is e háború újabb állomásának tekinti. És ha ehhez a száz évhez hozzávesszük a Kaspar Hauser elleni támadássorozatot is, akkor valójában már több mint kétszáz éve zajlik ez a küzdelem: »Európa gyermekének« 1812-es elrablásától. Spirituális értelemben ekkor kezdődött »Európa elrablása« – a Közép elleni háború.” (Korcsog Balázs)
 

Belépő: 2500 Ft, kedvezményes jegy: 1500 Ft
Utolsó frissítés ( 2019. október 24. )
 
Krisztus, Michael és a német népszellem Nyomtatás E-mail
2019. augusztus 21.
Image

Krisztus, Michael és

a német népszellem

 

Korcsog Balázs előadása

 

2019. október 18. péntek 18.30

 

„A német szellemben nyugszik Európa Énje.” (Rudolf Steiner)
 
Az előadásban Szergej O. Prokofjev egyik kulcsfontosságú és szellemi hagyatékszerű írását fogjuk ismertetni, melyben a szerző Rudolf Steiner kijelentései alapján világítja meg és próbálja tisztázni azt a kérdést, amely mindmáig a német antropozófiai élet egyik legvitatottabb problémája: hogy KI A NÉMET NÉPSZELLEM, és milyen kapcsolatban van Krisztussal és a jelenlegi korszellemmel, Michaellel? – Karl Heyer annak idején megjelentetett erről egy rövid írást, melyben egész más választ adott a kérdésre, mint itt Szergej O. Prokofjev, aki ebben az írásában Rudolf Steiner első világháború alatt tartott előadásait hívja segítségül e rejtély megoldására.
 
Ennek a kérdésnek napjaink németországi történéseinek fényében is nagy jelentősége van, Németország és egész Közép-Európa jövője szempontjából: hogy be tudja-e tölteni azt a feladatot, melyet be kell töltenie az emberiség fejlődésében.
 

Időpont: 2019. október 18. péntek 18.30

Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

Belépő: 2500 Ft, kedvezményes jegy: 1500 Ft

Támogatói jegy: 4000 Ft

Utolsó frissítés ( 2019. szeptember 18. )
 
Az első szellemtudományos Csontváry-könyv Nyomtatás E-mail
2019. május 25.

ImageCsontváry géniusza

Az éteriség festője

 

Örömmel adjuk hírül mindenkinek, akinek szívügye Csontváry, és szívügye a Rudolf Steiner által hozott modern szellemtudomány, hogy a festő halálának 100. évfordulójára megjelent az első olyan könyv, amely szellemtudományos nézőpontból közelíti meg Csontváry életét és munkásságát.

 

Korcsog Balázs: CSONTVÁRY GÉNIUSZA. Az éteriség festője

 

A tartalomból: Csontváry sorsfeladata. A festő elhívatása mint michaeli prófécia; Mi az a napút?; Az „élő perspektíva”. Csontváry, az éteriség festője; Csontváry, a görög; Csontváry és a teozófia; Csontváry, a Golgotai. A festő nevének dimenziói; A Golgota mint a „Csontvár” misztériuma

 

Május végétől kapható az antropozófiai könyveket árusító helyeken (Rudolf Steiner Ház, Hattyúház-Trinitum, Szabad Gondolatok Háza).

 

Könyvbemutató előadások:

Csontváry géniusza – 1. rész: A festő elhívatása mint michaeli prófécia

2019. május 31. péntek 18.30

 

Csontváry géniusza – 2. rész: Az éteriség festője

2019. június 21. péntek 18.30

 

Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

Utolsó frissítés ( 2019. május 31. )
 
Az 5G - a végső támadás. Teljesen elvág minket a szellemi világtól? Nyomtatás E-mail
2019. május 14.

ImageAz 5G – a végső támadás

 

„A teljes elektromágneses lefedettséggel járó hálózat azzal fenyeget, hogy egy teljes illúzióvilág börtönébe zárja az embert. És végképp elfeledteti vele a szellemet.” (Thomas Meyer)

 

Az utóbbi időben több külföldi antropozófiai lap is foglalkozott a tervezett 5G (ötödik generációs) mobilhálózattal, szellemtudományos szempontból. Svájcban polgári tiltakozás és aláírásgyűjtés indult ellene, az egészségre is káros hatásai miatt („A svájciak nem kísérleti patkányok.”). A következőkben Thomas Meyer márciusi vezércikkét közöljük.

 

Utolsó frissítés ( 2020. április 06. )
Tovább...
 
Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja Nyomtatás E-mail
2018. november 26.

ImageIta Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja

 

és az Antropozófiai Társaság sorsa

 

Az 1935-ös kizárások háttere

és máig ható következményei

 

 

Korcsog Balázs könyve

 

Könyvbemutató:

2018. december 14. péntek 18.30

Helyszín: TRINITUM, Hattyúház (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 

"Az igazi kérdés, hogy vajon ma is kizárnák-e (kizárnánk-e) őket. Ez a rehabilitáció nem az Antropozófiai Társaság múltjáról, hanem jelenéről és jövőjéről szól." (Korcsog Balázs)

 

December elejétől kapható az antropozófiai könyveket árusító helyeken: a budapesti Rudolf Steiner Házban és a Hattyúházban (Trinitum), a Szabad Gondolatok Házában, valamint a solymári Aranyalmában.

Utolsó frissítés ( 2019. december 06. )
 
A centrális antropozófia jegyében (Korcsog Balázs előadásai) Nyomtatás E-mail
2018. július 01.

2017. március 14. – Sophianum

(Marie Steiner születésének 150. évfordulóján)

Ki volt Marie Steiner?

Karmikus életútja Rudolf Steiner szellemi kutatásainak fényében

 

2017. április 28–29. – Rudolf Steiner Szeminárium

Marie Steiner karmikus útja

Rudolf Steiner szellemi kutatásainak fényében

 

2017. november 17–18. – Rudolf Steiner Szeminárium

A michaeli korszellemtől az ahrimáni inkarnációig

Korunk öt legfontosabb spirituális eseménye

 

2017. november 28. – Sophianum

A michaeli korszellemtől az ahrimáni inkarnációig

Korunk öt legfontosabb spirituális eseménye

 

2017. december 18. – Sophianum

Lelki és szellemi naptár, krisztusi időszámítás

Rudolf Steiner és Christian Rosenkreutz impulzusa egy valóban krisztusi időszámításért

 

2018. január 29. – Sophianum

„Marie von Sivers mindig velem lesz. A mi szövetségünk felbonthatatlan.”

Marie Steiner életútja Rudolf Steiner oldalán (Ki volt Marie Steiner? 2. rész)

 

2018. február 16. – Rudolf Steiner Szeminárium

Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja

és az Antropozófiai Társaság identitása

 

2018. február 18. – Magyar Euritmiai Társaság

Ki volt Marie Steiner?

Karmikus útja Rudolf Steiner szellemi kutatásainak fényében

 

2018. február 26. – Sophianum

„kétszer született

A Rudolf Steiner születésnapja körüli misztériumtitkok

 

2018. március 14. – Trinitum

Marie Steiner biográfiája

Rudolf Steiner legfontosabb élet- és munkatársa

 

2018. március 26. – Sophianum

A Léleknaptár – válasz a második michaeli hívásra

Rudolf Steiner és Christian Rosenkreutz „naptárreformja” egy valóban Krisztushoz mért időszámításért

 

2018. április 6. – Trinitum

A politikai pártok a szellemtudomány fényében

Rudolf Steiner és a politika

 

2018. április 21. – AnthropoSophia Nap

Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja

és az Antropozófiai Társaság sorsa 

 

2018. május 16. – Trinitum

Richard Wagner a szellemtudomány fényében 1. rész

Steiner és a zene; Wagner életútja; Dornach, az antropozófia Bayreuthja

 

2018. május 30. – Trinitum

Richard Wagner a szellemtudomány fényében 2. rész

A wagneri muzsika hatása az étertestre; Nietzsche ahrimáni inspirációja és Wagner érzékfeletti „mentőakciója”

 

2018. június 13. – Trinitum

Richard Wagner a szellemtudomány fényében 3. rész

A nagy varázsló – Wagner karmikus háttere

 

2018. július 25. – Trinitum

Templomtisztítás kell a Goetheanumban...

Szergej O. Prokofjev utolsó előadásának szellemi hagyatéka
(Drámai helyzetértékelés a Goetheanumban zajló folyamatokról)

 

2018. augusztus 31. – Trinitum

Sorsunk előképe, Elisabeth Vreede

Egy platonikus lélek az arisztotelikusok között

 

2018. szeptemer 14. – Trinitum

Újratestesült templomosok

Rudolf Steiner tanítványai körében

(Elisabeth Vreede, Felix Peipers, D. N. Dunlop)

 

2018. szeptember 28. – Trinitum

A michaeli korszellemtől az ahrimáni inkarnációig

Korunk öt legfontosabb spirituális eseménye

(1879  1899  1909/1933  1998  és ma)

 

2018. október 19. – Trinitum

Widár-misztérium, Michael-misztérium, Krisztus-misztérium

A bonni Widár-kőtől Rudolf Steiner Krisztus-szoborcsoportjáig

 

2018. október 31. – Trinitum

Lovagi erények és rózsakeresztes bölcsesség

Elisabeth Vreede karmikus biográfiája

 

2018. november 9. – Trinitum

A holtak népszavazása. November 9. okkult háttere

Pozitív és negatív küszöbélmények a német szellemtörténetben

Antropozófiai mozgalom és anti-antropozófiai mozgalom

 

2018. november 23. – Trinitum

Te, földi térségem szelleme...

Az európai népszellemek működése. A német népszellem tevékenységének korszakai

 

2018. december 14. – Trinitum

Hogy ott is fény legyen...

Az antropozófiai élet őskatasztrófája

 

2019. január 18. – Trinitum

A magyar géniusz

Ady és a magyar népszellem

 

2019. február 8. – Trinitum

Nyílt társadalom, nyílt antropozófia?

Általános-e az Antropozófiai Társaság?

 

2019. február 22. – Trinitum

Magyarország „misztériumhelyei

Christian Rosenkreutz és Rudolf Steiner nyomában a történelmi Magyarországon (Adalékok a Kárpát-medence spirituális térképéhez)

 

2019. március 29. – Trinitum

Budapest okkult történelme

Az 1909-es budapesti teozófus kongresszus rejtett története és következményei

 

2019. április 19. – Trinitum

Európa a szakadék szélén

A migrációs válság okkult háttere

 

2019. május 31. – Trinitum

Csontváry géniusza

Az éteriség festője (1. rész)

 

2019. június 21. – Trinitum

Csontváry géniusza

Az éteriség festője (2. rész)

 

2019. október 18. – Trinitum

Krisztus, Michael és a német népszellem

A német antropozófiai élet legnagyobb vitája

 

2019. november 15. – Rudolf Steiner Ház (MAT)

Csontváry, az éteriség festője

Könyvbemutató előadás

 

2019. november 22. – Trinitum

Ki a közép-európai népszellem? – könyvbemutató előadás

Az európai arkangyalok működése

 

2019. december 13. – Trinitum

A Sárga császártól az Alibabáig

Kína és a Nyugat a szellemtudomány fényében. Luciferi múlt és ahrimáni jelen

 

 

2020. január 31. – Trinitum

Nemi identitás és karma

A férfi-nő kérdés múltja, jelene és jövője

 

 

2020. február 28. – Trinitum

Klímaváltozás? A klíma maga a változás!

Szellemtudományos szempontok a klímakérdéshez

 

 

2020. augusztus 26. – Trinitum

Korona, nátha, hazugság...  és korunk kis apokalipszise

A koronavírus ezoterikus háttere

 

 

2020. szeptember 4. – A Keresztény Közösség

Korona, nátha, hazugság...  és korunk kis apokalipszise

A koronavírus ezoterikus háttere

 

 

2020. szeptember 25. – Trinitum

Rudolf Steiner biográfiája

Steiner beavatási útja és missziója a holdcsomók tükrében

 

 

2020. október 30. – Trinitum

Ahrimán inkarnációja: hol és mikor?

Rudolf Steiner utalásai és a téma legújabb antropozófiai irodalma

Utolsó frissítés ( 2020. november 21. )