NOVALIS / Főoldal arrow ALAPKŐ-meditáció arrow Száz éve hangzott el (Vor hundert Jahren: der Apokalypse-Zyklus in Nürnberg)
Száz éve hangzott el (Vor hundert Jahren: der Apokalypse-Zyklus in Nürnberg) Nyomtatás E-mail
2008. június 18.
ImageA JÁNOS APOKALIPSZISE NÜRNBERGBEN
 
(1908. június 17-30.)

1908 júniusának második felét Rudolf Steiner Nürnbergben, a délnémet nagyvárosban, Frankföld és Észak-Bajorország fővárosában, Németország szívében, Kaspar Hauser és az Apokalipszis városában tölti, és itt kerül sor az 1908-as esztendő második nagy előadássorozatára: a szeretett tanítvány Jelenéseiről, a János Apokalipsziséről szóló ciklusra (GA 104). Az előadásokat Az arany sashoz címzett fogadó ódon hangulatú nagytermében tartják meg (az evangélisták szimbólumai közül a sas éppen János jelképe!). Rudolf Steiner a június 17-én tartott bevezető jellegű nyilvános előadáson, illetve a másnapi nyitóelőadáson is beszél Nürnberg és a szellemtudomány kapcsolatáról, valamint Nürnbergnek a német szellemi életben és Közép-Európa szellemtörténeti fejlődésében elfoglalt helyéről, s több utalást is tesz azzal kapcsolatban, hogy miért „éppen ebben a városban” hangzanak el ezek az előadások.

2008 - 1908 - 1808

Rudolf Steiner a nyilvános bevezető előadást egy évszázados Rückschauval, egy százéves visszatekintéssel kezdi: „Nürnberg az idei év őszén egy szép évfordulót ünnepelhet: éppen száz éve, 1808-ban fogadta falai közé az egyik legnagyobb német szellemet, azon német szellemek egyikét, akikről manapság persze nem sokat beszélnek, a műveiket pedig még kevesebben értik. Ő azonban, ha egyszer majd megértik, nagyon is sokat fog jelenteni a jövőben az emberek szellemi életének. Kétségtelen, hogy Hegel nehezen érthető, ezért egy jó időbe betelik, amíg az emberek majd ismét felfogják őt. 1808 őszén lett Hegel a Nürnbergi Királyi Gimnázium igazgatója. Hegelnek van egy mondása, amelyet bízvást helyezhetünk vezérelvként mai fejtegetéseink élére, s amely így szól: a legmélyebb gondolat eggyé vált Krisztus alakjával, a történelmi és külső alakkal.”

Az Apokalipszis-ciklusok

Rudolf Steiner közvetlenül az 1907-es Müncheni Pünkösdi Kongresszus és az ott elhangzott rózsakeresztes ciklus előtt már tartott egy négyrészes kisebb előadássorozatot János Apokalipsziséről (néhány előadást már korábban is szentelt a témának, az apokaliptikus pecsétekről pedig külön is beszélt). 1908-ban a hamburgi és a kristianiai (oslói) János-evangélium között kerül sor a nagy nürnbergi ciklusra, majd 1909-ben a Budapesti Pünkösdi Kongresszus, illetve az itteni rózsakeresztes sorozat előtt is külön ciklusban foglalkozik a szeretett tanítvány által írott Jelenésekkel. Az 1907-es müncheni és az 1909-es kristianiai Apokalipszis-ciklus együtt jelent meg az Összkiadásban, az 1908-as nürnbergi sorozat kiegészítő köteteként (GA 104a). Mindezek azonban Rudolf Steinernek csupán a János Jelenéseiről szóló korai előadássorozatainak tekinthetők: egyik legutolsó ciklusaként, 1924 szeptemberében, Dornachban, a Keresztény Közösség „papjainak” is tart majd egy nagy kurzust az Apokalipszisről (GA 346).

Az 1908-as nürnbergi ciklus felépítése a következő:

1. nap (június 17.): nyilvános előadás (A szellemtudomány, az evangélium és az emberiség jövője)

2. nap (június 18.): 12/1. előadás (Az Apokalipszis mint a keresztény beavatás ábrázolása)

3. nap (június 19.): 12/2. előadás (A beavatás lényege; az első és a második pecsét)

4. nap (június 20.): 12/3. előadás (A hét közösséghez írott levelek)

5. nap (június 21.): 12/4. előadás (A hét pecsét és azok magyarázata)

6. nap (június 22.): 12/5. előadás (Az emberiség fejlődése a kozmikus földfejlődéssel összefüggésben; a huszonnégy vén és az üvegtenger)

7. nap (június 23.): 12/6. előadás (Az ember a lemúriai és az atlantiszi korszakban; a Golgotai Misztérium)

8. nap (június 24.): 12/7. előadás (Az öntudatos személyiség létrejötte; a szakadék; a jó és a rossz faj)

9. nap (június 25.): 12/8. előadás (Az emberiség fejlődésének jövője; a hét pecsét és a hét harsona)

10. nap (június 26.): 12/9. előadás (A Föld átszellemítése; a Napba öltözött asszony; a hétfejű és tízszarvú fenevad)

11. nap (június 27.): 12/10. előadás (A fejlődés menete az életformák és a hét tudatállapot útján; a hét edény kiürítése)

12. nap (június 28.): a felmerülő kérdések megválaszolása

13. nap (június 29.): 12/11. előadás (A 666-os szám; Szórát, a Napdémon; Babilon bukása és a Bárány menyegzője; az új Jeruzsálem; Michael legyőzi a Sárkányt)

14. nap (június 30.): 12/12. előadás (Az első és a második halál; az új Ég és az új Föld; az Apokalipszis eredete)

Utolsó frissítés ( 2008. október 05. )
 
< Előző   Következő >