NOVALIS / Főoldal
Judith von Halle pünkösdi előadása Nyomtatás E-mail
2008. június 27.

ImageA kereszténység útja Európába:

Grál-történet

A Krisztus-impulzus működik a lélek mélységeiben. Az ezoterikus kereszténység útja Európába

(A Goetheanum pünkösdi ülésszaka, 2008. május 9-12.)

Európa keresztény gyökerei és a Grál - Efezosz és Dél-Franciaország között

(Judith von Halle előadása, 2008. május 10.)

A Goetheanum idei pünkösdi ülésszakának egyik tetőpontját Judith von Halle előadása jelentette: A Grál - Efezosz és Dél-Franciaország között. Judith von Halle a legnagyobb világossággal és melegséggel mutatta be, hogy Európa kereszténnyé válása voltaképpen egy Grál-történet, amely az ezoterikus kereszténység krisztusi impulzusából fakad, melynek első, előkészítő lépéseit a korai kereszténység tette meg, s amely az antropozófiai szellemtudományba mint Grál-tudományba torkollik. Elsősorban Dél-Franciaország és Efezosz jelenti e történet két sarokpillérét.

Arimateai József az utolsó vacsora kelyhében (mely eleven anyagból állt) gyűjtötte össze a Grál-vért, ebben őrizte meg és vitte Nyugatra (Dél-Franciaországtól egészen Írország délnyugati csücskéig), és ott különböző helyeken a földbe folyatta, hogy Európa földje Grál-kehellyé válhasson. Európának Grál-edénnyé kellett válnia, hogy befogadhassa a keresztény-krisztusi tanokat, hogy az egymással addig vérségi kötelékben álló emberek is olyannyira átalakulhassanak, hogy képesek legyenek az evangéliumok és a kozmikus Krisztus-impulzus befogadására.

Ezzel szemben János, „az Úr által szeretett” tanítvány feladata egyetlen, ám központi jelentőségű helyszínre összpontosult: Efezoszra. Jánosnak itt a régi tűz-misztériumokat kellett megújítania. Keleten tehát a szellem tüzét kellett újra felszítani, míg Nyugaton az embert és a földet kellett átalakítani: ahogyan a Rudolf Steiner által hozott Alapkő-meditációban is elhangzik: „Hadd süsse át a Kelet tüze azt, ami Nyugaton van kialakulóban.” Judith von Halle szerint e két elemnek az összekapcsolódása vezetett el később a tudati lélek korának emberéhez - „az emberség képviselőjéhez”: az ember valódi mivoltának megtestesítőjéhez.

Judith von Halle előadása 2008. május 10-én (Pünkösd előestéjén) hangzott el a dornachi Goetheanumban. Részlet Sophia-Janet Aleeminek az idei pünkösdi ülésszakról szóló beszámolójából. Megjelent a Das Goetheanum 2008/22. számában (2008. május 30.). Fordította: Korcsog Balázs

Utolsó frissítés ( 2009. december 31. )
 
< Előző   Következő >